Kentsel dönüşüm kapsamındaki riskli yapı/riskli alan tespiti öncesi ve sonrası (tespit, yıkım, uygulama ve satış aşamalarında) süreci yönetilmesi KENTSEL DÖNÜŞÜM HUKUKU Yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde bu ülkelerin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin Ülkemizde taşınmaz edinmelerine ilişkin esaslar getirilmiştir. YABANCILARIN TAŞINMAZ MAL EDİNMESİ Kanunda yer alan sözleşmeler ve atipik sözleşmelerin hazırlanması, müzakere edilmesi, değerlendirilmesi İNŞAAT HUKUKU İmar planlarında arsa ve arazi düzenlemesine ilişkin işlemlerin iptaline ilişkin davalar İMAR HUKUKU
ARİ Hukuk Bürosu

Faaliyet Alanlarımız

Kentsel Dönüşüm Hukuku

Kentsel dönüşüm kapsamındaki riskli yapı/riskli alan tespiti öncesi ve sonrası süreçleri

İnşaat Hukuku

Müteahhitten adi yazılı ve düzenleme şeklindeki noter taşınmaz satış süreçlerinin hukuki takibi yapılmaktadır.

Gayrimenkul Hukuku

İmar Hukukundan kaynaklı imar ve para cezalarına ilişkin davaların hukuki takibi yapılmaktadır.

İmar Hukuku

İmar planlarında arsa ve arazi düzenlemesine ilişkin işlemlerin iptaline ilişkin davalar yapılmaktadır.

İdare ve Vergi Hukuku

İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarının alınması ile ilgili konuların hukuki takibi yapılmaktadır.

Ticaret - Şirketler ve İş Hukuku

Şirket ana sözleşmelerinin, karar metinlerinin değişikliklerine ilişkin hukuki destek sağlamaktadır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmış Aydınlatma Metni’ni okumak için lütfen tıklayınız. Daha fazla bilgi