Warning: preg_match(): Unknown modifier '7' in /home/emre2647/works/AriHukuk/wp-includes/class-wp.php on line 231

Warning: preg_match(): Unknown modifier '7' in /home/emre2647/works/AriHukuk/wp-includes/class-wp.php on line 232

Warning: preg_match(): Unknown modifier '7' in /home/emre2647/works/AriHukuk/wp-includes/class-wp.php on line 231

Warning: preg_match(): Unknown modifier '7' in /home/emre2647/works/AriHukuk/wp-includes/class-wp.php on line 232

Warning: preg_match(): Unknown modifier '7' in /home/emre2647/works/AriHukuk/wp-includes/class-wp.php on line 231

Warning: preg_match(): Unknown modifier '7' in /home/emre2647/works/AriHukuk/wp-includes/class-wp.php on line 232

Warning: preg_match(): Unknown modifier '7' in /home/emre2647/works/AriHukuk/wp-includes/class-wp.php on line 231

Warning: preg_match(): Unknown modifier '7' in /home/emre2647/works/AriHukuk/wp-includes/class-wp.php on line 232

Warning: preg_match(): Unknown modifier '7' in /home/emre2647/works/AriHukuk/wp-includes/class-wp.php on line 231

Warning: preg_match(): Unknown modifier '7' in /home/emre2647/works/AriHukuk/wp-includes/class-wp.php on line 232
Gayrimenkul Hukuku – ARI HUKUK

Gayrimenkul Hukuku

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA VE KAMULAŞTIRMA  

İdare tarafından usul ve esaslara uyulmaksızın, bedeli nakden ve peşin ödenmeksizin, mülkiyet hakkına müdahalede bulunulduğu (taşınmazlara kamulaştırılmaksızın el atılması suretiyle, kamu hizmetine ayrıldığı) görülmektedir. Mülkiyet hakkına müdahale, (taşınmazların kamulaştırılmaksızın kamu hizmetine ayırma) kamulaştırma işlemleri tamamlanmaksızın taşınmaza el koyma şeklinde olabileceği gibi, fiili veya imar uygulamaları ile de olabilmektedir. İşte idarenin usul ve yasalara aykırı olan bu müdahalesi, kamulaştırmasız el atma şeklindeki süreçlere ilişkin davalar ile ilgili süreçlerin hukuki takibi yapılmaktadır.

Bu kapsamda; kamulaştırma, acele kamulaştırma, kamulaştırmasız el atma (fiili el atma – hukuki el atma) süreçlerine ilişkin davalar ile ilgili süreçlerin hukuki takibi yapılmaktadır.

TAPU TAHSİS BELGESİ

2981 Sayılı Kanun kapsamındaki tapu tahsis belgesinden kaynaklı davalar

Tapu tahsis belgelerinin tapuya çevrilmesi ile ilgili davalar ve süreçlerin hukuki takibi yapılmaktadır. 

 

GAYRİMENKUL HUKUKU

İmar Hukukundan kaynaklı imar ve para cezalarına ilişkin davalar 

2981 Sayılı Kanun kapsamındaki tapu tahsis belgesinden kaynaklı davalar

Hukuki ve fiili el atmadan (kamulaştırmasız el atmadan) kaynaklı davalar

Kamulaştırma davaları /Acele kamulaştırmadan kaynaklı davalar

İmar barışından kaynaklı davalar

İmar planlarından kaynaklı davalar

Yapı kullanma (iskan) belgesinden kaynaklı davalar

Tapu iptal ve tescil davaları

Şufa (önalım) davaları

Kamulaştırma bedelinin tespiti davaları

Ecrimisil davaları

Tescile zorlama davaları

İnşaat yapım sözleşmelerinin feshi davaları

El atmanın önlenmesi davaları

Tapu kaydının düzeltilmesi davaları

Taşınmazı tescil davaları

Kadastrodan kaynaklı davalar ile ilgili süreçlerin hukuki takibi yapılmaktadır. 

 

İMAR BARIŞI – YAPI KAYIT BELGESİ 

İmar barışı (yapı kayıt belgesi) kapsamında belgelerin iptali ve verilen para ve yıkım cezalarına ilişkin davalar ile ilgili süreçlerin hukuki takibi yapılmaktadır.

 

KİRA HUKUKU 

Kira sözleşmelerinin hazırlanması

Kira sözleşmesinin feshi, kira sözleşmesinden kaynaklanan alacakların tahsili

Tahliye davaları

Kiralanandaki ayıplardan kaynaklanan ihtilaflar ile ilgili süreçlerin hukuki takibi yapılmaktadır.

 

KAT MÜLKİYETİ HUKUKU 

Kat Malikleri Kurulu kararları iptal davaları

Kat Maliki ile yönetim arasındaki ihtilaflar

Yönetim planı hazırlanması ve incelenmesi

Arsa payı düzeltim davaları

Ortak alana yapılacak müdahalelere karşı el atmanın önlenmesi davaları

Yönetim alacaklarının icra ve dava yoluyla takibi ile ilgili süreçlerin hukuki takibi yapılmaktadır.

 

YABANCILARIN TAŞINMAZ MAL EDİNMESİ

Yabancı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye’de taşınmaz edinmeleri, 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 29.12.2005 tarih ve 5444 sayılı Kanunla 2644 sayılı Tapu Kanunu ile düzenlenmiştir. Buna göre, yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde bu ülkelerin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin Ülkemizde taşınmaz edinmelerine ilişkin esaslar getirilmiştir.

Yabancı uyruklu kişilere taşınmaz satışına ilişkin her türlü hukuki danışmanlık hizmeti ile ilgili süreçlerin hukuki takibi yapılmaktadır.