Warning: preg_match(): Unknown modifier '7' in /home/emre2647/works/AriHukuk/wp-includes/class-wp.php on line 231

Warning: preg_match(): Unknown modifier '7' in /home/emre2647/works/AriHukuk/wp-includes/class-wp.php on line 232

Warning: preg_match(): Unknown modifier '7' in /home/emre2647/works/AriHukuk/wp-includes/class-wp.php on line 231

Warning: preg_match(): Unknown modifier '7' in /home/emre2647/works/AriHukuk/wp-includes/class-wp.php on line 232

Warning: preg_match(): Unknown modifier '7' in /home/emre2647/works/AriHukuk/wp-includes/class-wp.php on line 231

Warning: preg_match(): Unknown modifier '7' in /home/emre2647/works/AriHukuk/wp-includes/class-wp.php on line 232

Warning: preg_match(): Unknown modifier '7' in /home/emre2647/works/AriHukuk/wp-includes/class-wp.php on line 231

Warning: preg_match(): Unknown modifier '7' in /home/emre2647/works/AriHukuk/wp-includes/class-wp.php on line 232

Warning: preg_match(): Unknown modifier '7' in /home/emre2647/works/AriHukuk/wp-includes/class-wp.php on line 231

Warning: preg_match(): Unknown modifier '7' in /home/emre2647/works/AriHukuk/wp-includes/class-wp.php on line 232
Hakkımızda – ARI HUKUK

Hakkımızda

ARI Hukuk Bürosu, 2020 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Büromuz, faaliyet alanları dâhilinde; müvekkillerine uyuşmazlıkların çözümü odaklı, bilgi ve araştırmaya dayalı hukuki hizmet sağlamayı amaçlamaktadır. Hukuki hizmetlerin sağlanması aşamasında, büromuz müvekkillerinin menfaati doğrultusunda etkin ve güncel çözüm önerileri sunmakta ve doğması muhtemel hukuki sorunların önüne geçilmesi için gerekli önlemlerin alınması konusunda destek vermektedir.

Prensiplerimiz

Hukuk büromuzun temel prensipleri;

Uzman ve Yenilikçi Bakış Açısı

Büromuz, hukuki birikim ve tecrübesinin yanı sıra her bir olayın kendine özgü niteliklerinin bulunduğunu da dikkate almaktadır. Bu bağlamda; hukuktaki güncel gelişmeler de takip edilerek, hukuki süreçlere ilişkin kapsamlı araştırma yapılmakta ve çözüm odaklı hareket edilmektedir.

Hızlı ve Etkin Yönetim

Hukuki hizmetlerin sağlanması aşamasında, sürecin olumlu sonuçlandırılmasının yanı sıra, hızlı bir biçimde sonlandırılması da önem arz etmektedir. Bu nedenle, büromuz hukuki sürecin etkin ve hızlı bir biçimde yönetilmesini hedeflemektedir. Bu noktada; derhal harekete geçilerek süre, doğru bir biçimde planlanmakta ve gerektiği takdirde hukuki uyuşmazlıklara dair risk raporlaması yapılarak müvekkillerin menfaati doğrultusunda sulh, müzakere ve arabuluculuk gibi alternatif çözüm uyuşmazlıkları yollarıyla sürecin tamamlanması sağlanabilmektedir. Müvekkillerin taraf olduğu dava ve tahkim dosyalarında da müvekkillerin hak ve menfaatlerinin temin ve tesisi hususunda büromuz etkin bir şekilde faaliyetlerini sürdürmektedir.

Düzenli Raporlama ve Şeffaflık

Büromuz, hukuki hizmetlerini yerine getirirken müvekkillerin hukuki sürecin her aşaması ile ilgili bilgi sahibi olmasını hedeflemektedir. Kullanılan raporlama sistemi ile hukuki süreçler etkin ve hızlı bir şekilde takip edilmekte, şeffaflık prensibimiz doğrultusunda hazırlanan raporlar periyodik olarak müvekkiller ile paylaşılmaktadır. Büromuz söz konusu raporlama faaliyetlerinde ilgili yasal düzenlemeler uyarınca aldığı teknik ve idari önlemler ile de müvekkillerinin veri güvenliğinin sağlanması hususunda gerekli olan özeni göstermektedir. Müvekkillere taraf olduğu tüm dosya kapsamı ile ilgili geri dönüş yapılmakta ve tüm hukuki süreç bu doğrultuda sonuçlandırılmaktadır.