Warning: preg_match(): Unknown modifier '7' in /home/emre2647/works/AriHukuk/wp-includes/class-wp.php on line 231

Warning: preg_match(): Unknown modifier '7' in /home/emre2647/works/AriHukuk/wp-includes/class-wp.php on line 232

Warning: preg_match(): Unknown modifier '7' in /home/emre2647/works/AriHukuk/wp-includes/class-wp.php on line 231

Warning: preg_match(): Unknown modifier '7' in /home/emre2647/works/AriHukuk/wp-includes/class-wp.php on line 232

Warning: preg_match(): Unknown modifier '7' in /home/emre2647/works/AriHukuk/wp-includes/class-wp.php on line 231

Warning: preg_match(): Unknown modifier '7' in /home/emre2647/works/AriHukuk/wp-includes/class-wp.php on line 232

Warning: preg_match(): Unknown modifier '7' in /home/emre2647/works/AriHukuk/wp-includes/class-wp.php on line 231

Warning: preg_match(): Unknown modifier '7' in /home/emre2647/works/AriHukuk/wp-includes/class-wp.php on line 232

Warning: preg_match(): Unknown modifier '7' in /home/emre2647/works/AriHukuk/wp-includes/class-wp.php on line 231

Warning: preg_match(): Unknown modifier '7' in /home/emre2647/works/AriHukuk/wp-includes/class-wp.php on line 232
İmar Hukuku – ARI HUKUK

İmar Hukuku

İMAR HUKUKU 

İmar plan düzenlemelerinin iptaline ilişkin davalar,

İmar plan tadilatı veya plan tadilat talebinin reddine dair işlemin iptaline ilişkin davalar,

İmar planlarında arsa ve arazi düzenlemesine ilişkin işlemlerin iptaline ilişkin davalar (tevhit ve ifraz işlemlerinin iptaline ilişkin davalar),

İmar plan uygulamasının iptaline ilişkin davalar (18. Madde uygulamasına dair iptal davaları),

İmar durumu, ruhsat ve kamulaştırma işlemlerinin iptaline ilişkin davalar,

İmar yıkım ( ruhsata aykırı tadilatların, izinsiz yapının tespiti, yapı tatil zaptı) imar para cezası işlemlerinin iptaline ilişkin davalar,

İmar affı uygulamalarından doğan idari uyuşmazlıklara ilişkin iptal davaları ile ilgili süreçlerin hukuki takibi yapılmaktadır.

 

İMAR PLANLARI DAVALARI 

İmar planlarının takibinin yapılması ve süresinde itirazda bulunulması

İmar davaları, çevre, nazım, uygulama imar planı ve imar uygulaması, parselasyon işlemlerine karşı iptal davaları

 

İmar planlarına ve planlamaya ilişkin temel kavramlardan plan türlerine; imar planlarının hazırlık, yapım, askı, kesinleşme aşamalarından imar planı değişikliğine; imar planı yapmaya yetkili kurum ve kuruluşlardan belediyeler ve imar planları ilişkisine; imar planlarına karşı dava açılabilecek davalar ile ilgili süreçlerin hukuki takibi yapılmaktadır.

 

İMAR PARA VE YIKIM CEZALARI

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. ve 42. maddeleri ile Türk Ceza Kanunu’nun 184. maddesi bir bütün olarak ruhsatsız yada ruhsat ve eklerine aykırı yapılarla ilgili olarak karşımıza çıkan yaptırımlar ile ilgili süreçlerin hukuki takibi yapılmaktadır.