Warning: preg_match(): Unknown modifier '7' in /home/emre2647/works/AriHukuk/wp-includes/class-wp.php on line 231

Warning: preg_match(): Unknown modifier '7' in /home/emre2647/works/AriHukuk/wp-includes/class-wp.php on line 232

Warning: preg_match(): Unknown modifier '7' in /home/emre2647/works/AriHukuk/wp-includes/class-wp.php on line 231

Warning: preg_match(): Unknown modifier '7' in /home/emre2647/works/AriHukuk/wp-includes/class-wp.php on line 232

Warning: preg_match(): Unknown modifier '7' in /home/emre2647/works/AriHukuk/wp-includes/class-wp.php on line 231

Warning: preg_match(): Unknown modifier '7' in /home/emre2647/works/AriHukuk/wp-includes/class-wp.php on line 232

Warning: preg_match(): Unknown modifier '7' in /home/emre2647/works/AriHukuk/wp-includes/class-wp.php on line 231

Warning: preg_match(): Unknown modifier '7' in /home/emre2647/works/AriHukuk/wp-includes/class-wp.php on line 232

Warning: preg_match(): Unknown modifier '7' in /home/emre2647/works/AriHukuk/wp-includes/class-wp.php on line 231

Warning: preg_match(): Unknown modifier '7' in /home/emre2647/works/AriHukuk/wp-includes/class-wp.php on line 232
İnşaat Hukuku – ARI HUKUK

İnşaat Hukuku

SÖZLEŞMELER HUKUKU 

İnşaat Yapımı Sözleşmeleri, Gayrimenkul Alım-Satım ve Satış Vaadi Sözleşmeleri, Bağışlama ve Takas (Trampa) Sözleşmeleri, Menkul ve Gayrimenkul Kira Sözleşmeleri, Finansal Kiralama Sözleşmeleri, Hizmet ve Ürün Alım-Satım Sözleşmeleri, Hisse Devri Sözleşmeleri, Franchising Sözleşmeleri, Acenta Sözleşmeleri, Distribütörlük Sözleşmeleri, Taşeron Sözleşmeleri, Taşımacılık Sözleşmeleri ve İş Sözleşmeleri dâhilinde;

Sözleşmeye aykırılıktan kaynaklanan tazminat talepleri

Kanunda yer alan sözleşmeler ve atipik sözleşmelerin hazırlanması, müzakere edilmesi, değerlendirilmesi

Sözleşmede hata, hile ve ikrah uygulamaları

Sözleşmenin iptali, feshi ve uyarlanması şartları

Sözleşmeden kaynaklanan alacaklar, fesih halinde talep edilebilecek tazminatlar

Sözleşmedeki haksız şartların değerlendirilmesi

Sözleşmede yer alan cezai şart alacaklarından doğan talepler ile ilgili süreçlerin hukuki takibi yapılmaktadır.

İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ

Yüklenici sözleşmelerinden kaynaklanan ihtilaflar

Hak edişten kaynaklanan alacaklar

Taşeronların hak ve sorumlulukları

Eserin teslimi, kabulü uyuşmazlıkları

Cezai şart ve gecikme cezasından kaynaklanan alacaklar

Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinin düzenlenmesi ve bu sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlıklar

Taşınmaz satım vaadi sözleşmelerinin düzenlenmesi ve bu sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlıklar

Tapu iptali ve tescil davaları

Müteahhidin işi eksik ve ayıplı, geç yapmasından kaynaklanan sorumluluk

Müteahhitten adi yazılı ve düzenleme şeklindeki noter taşınmaz satış vaadi sözleşmesi ile taşınmaz alanların hakları ile ilgili süreçlerin hukuki takibi yapılmaktadır.