Warning: preg_match(): Unknown modifier '7' in /home/emre2647/works/AriHukuk/wp-includes/class-wp.php on line 231

Warning: preg_match(): Unknown modifier '7' in /home/emre2647/works/AriHukuk/wp-includes/class-wp.php on line 232

Warning: preg_match(): Unknown modifier '7' in /home/emre2647/works/AriHukuk/wp-includes/class-wp.php on line 231

Warning: preg_match(): Unknown modifier '7' in /home/emre2647/works/AriHukuk/wp-includes/class-wp.php on line 232

Warning: preg_match(): Unknown modifier '7' in /home/emre2647/works/AriHukuk/wp-includes/class-wp.php on line 231

Warning: preg_match(): Unknown modifier '7' in /home/emre2647/works/AriHukuk/wp-includes/class-wp.php on line 232

Warning: preg_match(): Unknown modifier '7' in /home/emre2647/works/AriHukuk/wp-includes/class-wp.php on line 231

Warning: preg_match(): Unknown modifier '7' in /home/emre2647/works/AriHukuk/wp-includes/class-wp.php on line 232

Warning: preg_match(): Unknown modifier '7' in /home/emre2647/works/AriHukuk/wp-includes/class-wp.php on line 231

Warning: preg_match(): Unknown modifier '7' in /home/emre2647/works/AriHukuk/wp-includes/class-wp.php on line 232
Kentsel Dönüşüm Hukuku – ARI HUKUK

Kentsel Dönüşüm Hukuku

KENTSEL DÖNÜŞÜM HUKUKU

Kentsel dönüşüm kapsamındaki riskli yapı/riskli alan tespiti öncesi ve sonrası (tespit, yıkım, uygulama ve satış aşamalarında) süreci yönetilmesi

Başta arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi olmak üzere her türlü sözleşmenin yapılması, incelenmesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gerektiğinde dilekçelerin sunulması ve diğer süreçlerin yönetimi

Riskli yapı ve riskli alan için 6306 sayılı Kanun kapsamında toplantıların yönetimi, bina ortak karar protokollerinin düzenlenmesi ve gerekirse ihtarnamelerin hazırlanması (SPK lisanslı değerleme raporu süreç yönetimi dâhil) 

Resmi-gayri resmi toplantılarda maliklere bilgilendirme yapılması

Proje kapsamında sözlü veya yazılı olarak apartman malikleri tarafından iletilecek hukuksal sorulara/sorunlara cevap verilmesi

Kentsel dönüşüm projesi kapsamında her türlü kamu kurum veya kuruluşları nezdinde apartmanın karşı karşıya kaldığı hukuksal sorunlar ile ilgili görüşmelere katılım ve bu kurum veya kuruluşlara sunulacak dilekçelerin apartman adına düzenlenmesi

Arsa payı düzeltilmesi davaları

İnşaat yapımı sözleşmeleri feshi davaları

Şerefiye bedelinin tespiti davası

Şerefiye kaybı sebebiyle sebepsiz zenginleşmeden doğan alacak davaları ile ilgili süreçlerin hukuki takibi yapılmaktadır.