Warning: preg_match(): Unknown modifier '7' in /home/emre2647/works/AriHukuk/wp-includes/class-wp.php on line 231

Warning: preg_match(): Unknown modifier '7' in /home/emre2647/works/AriHukuk/wp-includes/class-wp.php on line 232

Warning: preg_match(): Unknown modifier '7' in /home/emre2647/works/AriHukuk/wp-includes/class-wp.php on line 231

Warning: preg_match(): Unknown modifier '7' in /home/emre2647/works/AriHukuk/wp-includes/class-wp.php on line 232

Warning: preg_match(): Unknown modifier '7' in /home/emre2647/works/AriHukuk/wp-includes/class-wp.php on line 231

Warning: preg_match(): Unknown modifier '7' in /home/emre2647/works/AriHukuk/wp-includes/class-wp.php on line 232

Warning: preg_match(): Unknown modifier '7' in /home/emre2647/works/AriHukuk/wp-includes/class-wp.php on line 231

Warning: preg_match(): Unknown modifier '7' in /home/emre2647/works/AriHukuk/wp-includes/class-wp.php on line 232

Warning: preg_match(): Unknown modifier '7' in /home/emre2647/works/AriHukuk/wp-includes/class-wp.php on line 231

Warning: preg_match(): Unknown modifier '7' in /home/emre2647/works/AriHukuk/wp-includes/class-wp.php on line 232
Makaleler – ARI HUKUK

Makaleler

TAPU TAHSİS BELGESİ HANGİ HALLERDE TAPU ALMAYA HAK KAZANDIRIR?

Hukuk Genel Kurulu’nun 04.12.1996 tarihli ve 1996/14-763-864 sayılı kararında da belirtildiği gibi, tapu tahsis belgesi bir mülkiyet belgesi olmayıp yalnızca...
Devamını oku

RİSKLİ YAPI NEDİR?

6306 sayılı Kanun ve yönetmelikte tanımladığı üzere riskli yapı; riskli alan içinde veya dışında olup ekonomik ömrünü tamamlamış olan ya...
Devamını oku

KAT MÜLKİYETİNDE YÖNETİM PLANI

KMK 28. maddeye göre yönetim planı; anataşınmazın yönetim tarzını, kullanma amacını ve şeklini, yönetici ve denetçilerin alacakları ücret ve yönetime...
Devamını oku

KAT MÜLKİYETİ NEDİR?

Kat mülkiyeti ne demektir sorusunun cevabı 634 numaralı Kat Mülkiyeti Kanunu ile tanımlanmıştır. Kanunda binanın tamamlanmış olması sonrasında kat, daire,...
Devamını oku

KAT İRTİFAKI NEDİR?

Kat irtifakı kat mülkiyeti hukuku kapsamında; Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenmiş bulunan irtifaklardan ayrı özel bir irtifak türüdür.  Bir arsada yapılacak...
Devamını oku

YAPI RUHSATI VE YAPI KULLANMA İZNİYLE İLGİLİ İŞLEMLERE KARŞI AÇILACAK İPTAL DAVALARININ ÖN KOŞULLARI

A. Yapı Ruhsatı ve Kullanma İzniyle İlgili İşlemlere Karşı Açılacak İptal Davalarında Görevli Yargı ve Yetkili Mahkeme Yapı ruhsatı ve...
Devamını oku

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ (İSK N RUHSATI)

Yapı kullanma izin belgesi ya da halk arasında kullanılan ismiyle iskân, inşaat tamamlandıktan sonra idare (belediye ya da valilik) yetkililerince...
Devamını oku

YAPI RUHSATI NEDİR?

Herhangi bir yapının inşa edilmesi kanuni açıdan bazı izinler gerektirir. Bu doğrultuda alınması gereken ilk ve en önemli belge yapı...
Devamını oku

İMAR İPTAL DAVALARINDA GÖREVLİ VE YETKİLİ YARGI MERCİİ

İmar planları düzenleyici idari işlemlerdendir. İmar planlarının iptali için açılan davalar, imar planları birer idari işlem olarak kabul edildikleri için...
Devamını oku

İMAR PLANLARININ İPTAL SEBEPLERİ NELERDİR?

Belediyelerin planlamış olduğu imar planları, imar uygulamaları için yapılır. İmar planları, taşınmazların çevrelerinin iyileştirilmesi ve organize edilmesi için gereklidir. İmar...
Devamını oku

İMAR BARIŞI KAPSAMINDA YAPI KAYIT BELGESİ ALINMASININ YIKIM VE İMAR PARA CEZASINA ETKİSİ NEDİR?

Yapı kayıt belgesi alınmasının en önemli sonuçlarından birisi de, daha önce alınmış yıkım kararları ile para cezalarının iptali sonucunu doğurmasıdır....
Devamını oku

YAPI TATİL TUTANAĞI NEDİR?

Yapı tatil tutanağı, İmar Kanunu’nun 32. maddesinde ayrıntılı olarak tarif edilmiş olan ve yıkımdan önce mutlaka tutulması gereken bir belgedir. ...
Devamını oku